Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2015

zajeliminicka

March 02 2015

zajeliminicka
5435 eda8 500
Reposted bybudas budas

February 25 2015

zajeliminicka
2665 385d
Reposted fromstylte stylte viaosobliwosci osobliwosci
7536 8c57
Reposted fromcleek cleek vianenya nenya

February 23 2015

zajeliminicka
9035 181a

February 10 2015

zajeliminicka
1084 882b 500

February 06 2015

zajeliminicka
0099 bd3e 500
Reposted byatrantafotofobganzrockbarhellsinkiKurkaWyluzujmozgmnieniebolifruneman

September 25 2014

zajeliminicka
9242 35ad

September 19 2014

zajeliminicka
1180 5db9 500

August 25 2014

zajeliminicka
5322 16ca
Reposted byanonim anonim

August 05 2014

zajeliminicka
8250 006d
Reposted fromtsudrats tsudrats viaSenyia Senyia

August 03 2014

zajeliminicka
8999 0e23
Reposted byswaczynadympnaMilkyJoeexiKudlatyAmrothRethangreywolfSenyiaCaptain-Chaos

July 18 2014

zajeliminicka
7675 2972 500

July 05 2014

zajeliminicka
2 roku psychologii - Witaj!

July 03 2014

zajeliminicka
1008 be2c
Reposted byKik4sguellepodprzykrywka

June 30 2014

zajeliminicka
Play fullscreen
Nie za bardzo lubię dissy, ale to jest akurat świetne!

June 25 2014

zajeliminicka

June 20 2014

zajeliminicka
8904 16e2

June 16 2014

zajeliminicka
8595 cf03 500
Reposted byavieeSapereAudeblubra

June 14 2014

zajeliminicka
 Shani uśmiechnęła się jeszcze śliczniej, a Jaskier znowu nabrał ochoty, by wreszcie ułożyć balladę o dziewczętach takich jak ona, niezbyt ładnych, a pięknych, takich, które śniły się po nocach, podczas gdy te klasycznie urodziwe zapominało się po pięciu minutach.  
— Wiedźmin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl